همراهان ما

عادل طالبی

استراتژیست دیجیتال
درباره آقای طالبی

شیما شریفی

بازاریاب دیجیتال
درباره شیما

حسین حمیدیا

بازاریاب دیجیتال
درباره حسین

محمد جاویدنظر

بازاریاب دیجیتال
درباره محمد