نوزدهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال

نوزدهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال

برای ثبت‌نام در نوزدهمین دورهمی در مسیر کلیک کنید تو این رویداد چه خبره؟ به آخرین دورهمی درمسیر بازاریابی دیجیتال در این قرن خوش اومدین! توی این رویداد قراره سایت و شبکه‌های اجتماعی اتاقک رو بررسی کنیم.  برنامه رو با…