معرفی کسب‌وکارهای معرفی شده در دورهمی

معرفی کسب‌وکارهای معرفی شده در رویداد (خبر کوتاه) در این مطلب گزارشی از راه‌اندازی سایت ارایه می‌کنم. وقتی سایت ایسمینار رو بررسی می‌کنید چند «لحن» رو در محتوا می‌بینید. از لحن محاوره گرفته تا لحن رسمی و این یکی از اشتباهات ایسمیناره.***لحن برند باید بر اساس نوع مخاطب انتخاب بشه. اگه ایسمینار در لحن دچار […]

برگزاری دورهمی بعدی در آینده نزدیک

برگزاری دورهمی بعدی در آینده نزدیک (خبر کوتاه) در این مطلب گزارشی از راه‌اندازی سایت ارایه می‌کنم. وقتی سایت ایسمینار رو بررسی می‌کنید چند «لحن» رو در محتوا می‌بینید. از لحن محاوره گرفته تا لحن رسمی و این یکی از اشتباهات ایسمیناره.***لحن برند باید بر اساس نوع مخاطب انتخاب بشه. اگه ایسمینار در لحن دچار […]

آغاز راه‌اندازی سایت دورهمی

آغاز راه‌اندازی سایت دورهمی (خبر کوتاه) در این مطلب گزارشی از راه‌اندازی سایت ارایه می‌کنم. وقتی سایت ایسمینار رو بررسی می‌کنید چند «لحن» رو در محتوا می‌بینید. از لحن محاوره گرفته تا لحن رسمی و این یکی از اشتباهات ایسمیناره. *** لحن برند باید بر اساس نوع مخاطب انتخاب بشه. اگه ایسمینار در لحن دچار […]